FÖREGÅENDE

ODENDISASTENEN

Odendisastenen är från 1000-talet. Stenen är rest till minnet av en kvinna, vilket är unikt i sitt slag.
Stenen är landets äldsta upplysning om kvinnans ställning under vikingatiden.

Runorna lyder:
"Den gode bonden Holmgöt lät resa (stenen) efter Odendis, sin hustru.
Det kommer icke till Hassmyra
en husfru som bättre för gård råder.
Röde Balle ristade dessa runor
Till Sigmund var (Odendis) en god syster".
Holmgöts hyllning till sin hustru är Västmanlands äldsta dikt.

 


NÄSTA